REDESIGN CHILD BONDING

Opdracht:
Zoek een opdrachtgever voor een CMD gerelateerde opdracht. Dit is uiteindelijk het redesignen van de website voor Child Bonding geworden. Child Bonding wordt gerund door Jacomien en zij richt zich als draagconsulente op (aanstaande) ouders die hun kindje op een veilige en ergonomische manier willen leren dragen. Al eerder heb ik voor Jacomien haar logo en flyer gemaakt en daarnaast de promotie fotoshoot.

Probleemstelling bestaat uit twee onderdelen:
1. Hoe zorgen we ervoor dat de informatieverstrekking overzichtelijker, aantrekkelijker en motiverend is.
2. Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een eenvoudige en snelle manier een afspraak in kunnen plannen.

Doelstelling:
Het opleveren van een geëvalueerd  prototype en adviesrapport.

Proces:
Om dit doel te bereiken is er onderzoek gedaan m.b.v. een verdiepend gesprek met Jacomien, doelgroeponderzoek, concurrentieanalyse en een expert review. Uit dit alles zijn onder andere de requirements uit voortgekomen. Vervolgens heeft er een creatieve sessie met Jacomien plaatsgevonden, wat aanvullend onderzoek en het inzichtelijk maken van de website in de vorm van een flowchart. Dit alles heeft als basis gediend voor de twee aangeleverde concepten. Na een iteratie slag is er een definitief concept ontstaan wat verwerkt is in een High-Fi prototype. Deze is vervolgens getest aan de hand van cases en de uitkomsten van deze testen hebben geresulteerd in een adviesrapport. De klant was erg tevreden en om deze reden wordt deze ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Huidige website:
Childbonding-website-voor
Flowchart:Childbonding-flowchartSitemap:Childbonding-sitemapKort filmpje van het testen:Childbonding-testfilm.jpg